Hier vind je de privacyverklaring van Digters. Er wordt beschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Digters.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Digters kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Digters, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Digters verstrekt. Digters kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • e-mailadres
  • naam
  • telefoonnummer
  • IP-adres

WAAROM DIGTERS GEGEVENS NODIG HEEFT
Digters verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Digters uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG DIGTERS GEGEVENS BEWAART
Digters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Digters verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

WEBSITEBEZOEK
Op de website van Digters worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Digters gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Digters maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), opgeslagen op onze servers.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@digters.nl. Digters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Digters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Digters maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Digters
Amsterdam Centraal, Stationsplein 39E, Amsterdam
Oud-Crooswijk, Linker Rottekade 292, Rotterdam

TEL: 088 0909 800
EMAIL: hello@digters.nl